För att kunna möta varje LAM-patient med individuellt anpassad information, vård och rehabilitering arbetar vi på att det skall finnas ett LAM-team knutet till Lungmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vi hoppas att teamet kommer att bestå av bland annat sjuksköterska, läkare inom lung- och njurmedicin, dietist och sjukgymnast, som inom sina respektive specialområden skall kunna bidra med aktuell kunskap och behandling.

Kontakt
Leg ssk. Nina Almberg
Tel: 08-517 72 076
Tel: vx 08-517 70 000
E-mail: nina.almberg@sll.se

Adress
Lung Allergikliniken B04:09
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm