Europeiska

Research and news

Amerikanska

Aktuella artiklar

The LAM Foundation

Current trials and studies
Current LAM Scientific Articles
Publication Archives

PubMed (US National Library of Medicine, National Institutes of Health)

En blandning av gratis och ej gratis artiklar – testa dig fram
Publicerade studier worldwide
Search term: pulmonary lymphangioleiomyomatosis
Sort by: ”Most recent” (för senaste forskningen)

Quick Start Guide

ClinicalTrials.gov (US National Library of Medicine, National Institutes of Health)

Pågående* & avslutade studier worldwide
*Om man som forskargrupp vill publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter med stort inflytande är det ett krav att studien är registrerad hos Clinical Trials innan den påbörjas. Detta är ett initiativ för att minska ”publication bias” dvs. att enbart studier med positiva resultat publiceras.
www.clinicaltrials.gov
Search term: pulmonary lymphangioleiomyomatosis
Filtrera på ”Status” / ”Recruiting” om du är intresserad av pågående studier som rekryterar patienter

How to search guide

ATS – American Thoracic Society

www.thoracic.org
Ex artikel ”Official Clinical Pratice Guideline”, Aug 2017

Om forskning kring LAM

En viktig målsättning för LAM Academy är att verka för att stötta forskningen och driva den framåt och att sprida kunskap om LAM.

För att det skall vara möjligt behövs ett intensivt, globalt samarbete för utbyte av kunskap om forskning och forskningsresultat. Internationella har viktiga upptäckter gjorts om LAM under de senaste åren. Man har bl.a. identifierat gener och proteiner, som är involverade i sjukdomens process. Positiva resultat från studier med behandling av sirolimus (rapamun) och everolimus/certican har även gjorts. För att komma vidare inom forskningen finns ett stort behov av att samla in forskningsmaterial t.ex. i form av blodprover och vävnader från så många LAM-patienter som möjligt.

I Sverige har den första studien på LAM-celler genomförts under ledning av professor Gunnar Norstedt. Positiva resultat presenterades i PhD Amira AlKarusis avhandling ”Conditions Associated with Increased Growth Hormone and Prolactin Sensitivity” 2016 på Karolinska Institutet.

För att fortsatt forskning skall kunna bedrivas behöver vi hjälp till med att samla in ekonomiska medel.

Vi tar tacksamt emot bidrag på BG 841-0797
eller Swish nr 123 069 0651
Märk insättningen LAM FORSKNING

För vidare information om forskningen internationellt, besök The LAM Foundation´s hemsida på NIH, National Heart Lung and Blood Institute i USA finns ytterligare rapporter över studier om LAM.

Det D-vitamin bindande proteinet VTBDs betydelse i samband med diagnosen LAM.

I en nyligen publicerad studie i European Respiratory Journal har man påvisat att nivån av det D-vitaminbindandet proteinet VTDB är av betydelse för hur progressiv LAM är hos en patient.  Kort kan sägas att är proteinnivån låg och patienten har en genotyp CG, desto mer påverkas förloppet av sjukdomen.

Upptäckten av denna biomarkör kan ha stor betydelse för hur framtida behandlingsrekommendationer kommer att se ut för LAM patienter.

Se artikeln: https://www.europeanlunginfo.org/lam/research-and-news/new-research

https://erj.ersjournals.com/content/52/5/1800951

Nya studier om lymfangioleiomyomatos, LAM under ledning av medicine doktor Maryam Fathi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Studier som rör ”kliniska egenskaper, epidemiologi, behandling av patienter med lymfangioleiomyomatos, LAM och sjukdomsmekanismer bakom lymfangioleiomyomatos”.

Alla patienter med diagnosen lymfangioleiomyomatos, LAM eller med misstanke om diagnosen kommer att bli tillfrågande om att delta i studierna.

Syftet med studierna är att resultatet förhoppningsvis kan leda till att kunna ställa rätt diagnos snabbare för ett bättre omhändertagande och en ökad förståelse för vilka behov i form av vård och stöd patienten och dennes familj har. Studien vill även se om det finns ett samband mellan trötthet, sömn och stress för patienterna med LAM.

Se ytterligare info