Varmt välkommen!

Eftersom du besöker oss här, är sannolikheten stor att du eller en nära anhörig diagnostiserats med lymfangioleiomyomatos, LAM. Vi sörjer med dig, men är samtidigt glada att du hittat hit. Vi hoppas att vi ska kunna hjälpa dig med svar på en del av de frågor du har och med stöd och information.

Nätverket LAM Academy är ett ideellt samarbetsprojekt mellan LAM-patienter, anhöriga och Lungmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vårt mål är att stötta varandra och våra anhöriga, sprida kunskap om sjukdomen, både inom och utanför vården, samt att stimulera forskning kring LAM. Våra nordiska grannländers LAM-patienter är självklart varmt välkomna till oss för att utbyta erfarenheter inom LAM. Allt för att skapa större möjlighet till kunskap och förståelse för och om LAM.

Vi hoppas att också medicinsk personal ska kunna hitta information på vår sida, som kan vara till nytta i deras arbete.

Varmt välkommen!

Länkar för LAM info mars 2022-1

Aktuellt

Sökguide - vetenskaplig forskning
En guide som sammanställer olika sökvägar för att finna vetenskaplig forskning om LAM
Ladda ner här
The LAM Foundation
The LAM Foundation is pleased to announce the 2022 International LAM Research Conference & LAMposium will be held September 8 – 11, 2022. The Latest
Medlemsinfo
Nästa möte VIA ZOOM tisdagen den 14 mars 2023 kl 19-20.30 Temakväll ”Träning vid kronisk lungsjukdom” Gästföreläsare är André Nyberg, universitetslektor och fysioterapeut vid Umeå Universitet. André bedriver internationellt ledande forskning om träning vid lungsjukdomen KOL och är gruppledare för Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX), en forskargrupp med inriktning på patientnära forskning bland personer med lungsjukdomar. André kommer tala om träning vid lungsjukdom utgående från hans expertis kring KOL, ge glimtar om sin aktuella forskningsverksamhet och svara på frågor. information och anmälan till mötet senast 11 mars via aktuellt@lamacademy.org  
Europeisk webbsida
på flera språk publicerad om LAM. Webbsidan har tagits fram genom hjälp av European Lung Foundation och en referensgrupp av personer från flera europeiska LAM-organisationer varav LAM Academy är en.
www.europeanlunginfo.org
Stötta Sprida Stimulera

Artikel från NETDOKTOR

Martha lever kvinnosjukdomen LAM

– fick nya lungor för att överleva

Globalt forum

LAM publicerat på nätet genom Rare Connect Forumet ger oss möjligheter att delta i diskussioner, ställa frågor och att dela med oss av egna erfarenheter av LAM som patient eller anhörig. Vidare kommer vi att finna aktuell information om konferenser och nyheter inom forskningen. Publiceringen sker på fem språk. LAM Academy finns med på forumet med information och länk till vår hemsida. Ni är alla välkomna att delta där med frågor och berättelser om hur det är ett leva med LAM på något av de fem språk som publiceringen sker på.