Om föreningen

LAM Academy är en ideell organisation som bildades för att stötta LAM-patienter och anhöriga och för sprida kunskap om diagnosen lymfangioleiomyomatos, LAM, både inom och utanför vården, samt stimulera forskning kring LAM. Vårt mål är även att utbyta erfarenheter och kunskap genom kontakt med andra LAM-organisationer världen över. 

LAM Academy ingår i ett internationellt LAM-nätverk, Worldwide LAM Patient Coalition (WLPC). LAM Academy är även medlem i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser.  

Styrelse 2021

Anette von Koch, ordförande och grundare LAM Academy                 

Martha Rådmark, styrelseledamot vice ordförande
Sofia Kohkoinen, styrelseledamot
Ann S, styrelseledamot
Magnus Rådmark styrelseledamot, kassör
Idalie Fernadez internationella kontakter, styrelseledamot
Susanne Wennstam Noreé, styrelseledamot representant för TSC-Sverige

Maria, suppleant 

Övriga aktiva

Maryam Fathi Med. dr, överläkare och grundare LAM Academy

Gunnar Norstedt, Professor, forskare 

              

Valberedning
David Eriksson tillsammans med styrelsen 

Revisorer

Kaj Jakobsson

Mari Eriksson, revisorssuppleant