Vill du stödja LAM Academys verksamhet för forskning, kunskapsspridning och utbildning om LAM till patienter, anhöriga och vårdpersonal. Vi som är aktiva inom nätverket arbetar helt ideellt och de utgifter vi har idag utgörs därför bara av kostnader för informationsspridning, resor till föreläsningar och träffar, förbrukningsmaterial och administration.

Du är välkommen som medlem oavsett din koppling till LAM.

Årsavgiften 200:- sätter du in på BG 289-3253 eller Swish nr 123 069 0651.
Glöm inte att skriva namn, adress och e-mail.

Kontakt
Ordförande – Anette von Koch
E-mail
Tel: 0708-723 542

Medicinska frågor – överläkare,  Med dr. Maryam Fathi, Lung och Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
E-mail

LAM Academy
Gavelvägen 2
181 61 Lidingö