Förbättra möjligheten till forskning

Patientregister
Dr Maryam Fahti, forskare och överläkare vid Lung Allergikliniken på KS, arbetar med att sammanställa ett patientregister över LAM-diagnostiserade i Sverige. Med hjälp av ett sådant blir möjligheterna att bidra till och delta i internationella studier större. Brevet och formuläret nedan har du förhoppningsvis redan fått via din läkare, men om inte så är du välkommen att själv skriva ut och sända in formuläret. Bara genom att vara med i detta patientregister hjälper du till att föra arbetet framåt och närmare målet – att bota eller lindra LAM. (Mer information hittar du också i formuläret nedan)

Bästa LAM-patient
Det pågår för närvarande en forskningsstudie med upprättande av register över patienter med diagnosen lymfangioleiomyomatos som syftar till att förbättra kunskapen om denna sjukdom.

Om du är intresserad av att medverka i ovan nämnda register, var vänlig fyll i den bifogade blanketten och sänd den till:

Dr Maryam Fathi

Adress
ME Lung Allergikliniken B04:09, Lungmottagningen
Karolinska Universitetssjukhuset , Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm
08-517 722 98

ladda ner formulär

Vi tackar för din medverkan!