Om LAM Academy

Om föreningen

Nätverket LAM Academy är ett ideellt samarbetsprojekt mellan LAM-patienter, anhöriga och Lung Allergi kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vårt mål är att stötta varandra och våra anhöriga, sprida kunskap om sjukdomen, både inom och utanför vården, samt stimulera forskning kring LAM.

LAM Academy ingår även i ett internationellt LAM-nätverk, Worldwide LAM Patient Coalition (WLPC)

Styrelse 2017

Anette von Koch ordförande, medgrundare
Maryam Fathi M.D, överläkare KS Solna, forskare, KI, medgrundare
Gunnar Norstedt Professor, forskare KI
Martha Rådmark styrelseledamot
Magnus Rådmark styrelseledamot, kassör
Sten Lindahl Professor MD, PhD, FRCA, styrelseledamot
Sofia Kohkoinen suppleant