Om LAM Academy

Om föreningen

Nätverket LAM Academy är ett ideellt samarbetsprojekt mellan LAM-patienter, anhöriga och Lung Allergi kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vårt mål är att stötta varandra och våra anhöriga, sprida kunskap om sjukdomen, både inom och utanför vården, samt stimulera forskning kring LAM.

LAM Academy ingår även i ett internationellt LAM-nätverk, Worldwide LAM Patient Coalition (WLPC)

Styrelse 2019

Sofia Kohkoinen ordförande
Maryam Fathi M.D, överläkare KS Solna, forskare, KI, medgrundare, styrelseledamot
Gunnar Norstedt Professor, forskare KI, styrelseledamot
Anca Neuman läkare, styrelseledamot
Magnus Rådmark styrelseledamot, kassör
Idalie Fernadez internationella kontakter, styrelseledamot
Susanne Wennstam Noreé även medlem i styrelsen för TSC-Sverige, suppleant
Anette von Koch fd ordförande och medgrundare