Forskning

Om forskning kring LAM

En viktig målsättning för LAM Academy är att verka för att stötta forskningen och driva den framåt och att sprida kunskap om LAM.

För att det skall vara möjligt behövs ett intensivt, globalt samarbete för utbyte av kunskap om forskning och forskningsresultat. Internationella har viktiga upptäckter gjorts om LAM under de senaste åren. Man har bl.a. identifierat gener och proteiner, som är involverade i sjukdomens process. Positiva resultat från studier med behandling av sirolimus (rapamun) och everolimus/certican har även gjorts. För att komma vidare inom forskningen finns ett stort behov av att samla in forskningsmaterial t.ex. i form av blodprover och vävnader från så många LAM-patienter som möjligt.

I Sverige har den första studien på LAM-celler genomförts under ledning av professor Gunnar Norstedt. Positiva resultat presenterades i PhD Amira AlKarusis avhandling ”Conditions Associated with Increased Growth Hormone and Prolactin Sensitivity” 2016 på Karolinska Institutet.

För att fortsatt forskning skall kunna bedrivas behöver vi hjälp till med att samla in ekonomiska medel.

Vi tar tacksamt emot bidrag på BG 841-0797
eller Swish nr 123 069 0651
Märk insättningen LAM FORSKNING

För vidare information om forskningen internationellt, besök The LAM Foundation´s hemsida på NIH, National Heart Lung and Blood Institute i USA finns ytterligare rapporter över studier om LAM.